Công ty của bạn Phiên bản Odoo 8.0

Thông tin về Công ty của bạn instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

CRM
Tiềm năng, cơ hội, cuộc gọi
Mạng xã hội
Thảo luận, Email, Tin tức
Online Billing
Gửi Hoá đơn và Theo dõi thanh toán
Điểm bán lẻ
Giao diện cảm ứng cho Cửa hàng
Quản trị dự án
Dự án, Nhiệm vụ
Issue Tracking
Hỗ trợ, theo dõi lỗi
Tài chính và kế toán
Kế toán tài chính và kế toán quản trị
Khảo sát
Tạo khảo sát, lựa chọn câu trả lời và in kết quả
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hoá đơn
Quản lý kho
Tồn kho, Vận tải, Lưu kho
Chat nội bộ
OpenERP Chat
MRP
Manufacturing Orders, Bill of Materials, Routing
Quản lý thu mua
Purchase Orders, Receipts, Supplier Invoices
Danh bạ nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Chấm công
Chấm công, Vào ra, Hoạt động
TO Affiliate Manager
Manage Affiliate code and commission
TO HR Insurances
Vietnam HR Insurances
Quy trình tuyển dụng
Công việc, Tuyển dụng, Ứng viên, Phỏng vấn, Khảo sát
Bảng lương Việt Nam
Vietnam HR Payroll
Bảng lương Việt Nam với kế toán
Vietnam HR Payroll with Accounting
TO Salary Payment
Salary Payment
Quản lý kỳ nghỉ
Nghỉ lễ, cấp phát ngày nghỉ và yêu cầu nghỉ
Expense Tracker
Xác nhận chi phí, xuất hoá đơn
TO Employee Advance
Employee Advance
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Sổ địa chỉ
Liên hệ, cá nhân và công ty
Gamification
Xây dưng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến